ANASAYFA

2015 yılında faaliyetlerine başlayan derneğimiz, doğa sorunları için bilimsel, yapıcı ve yerinde çözümler getirmeyi ilke edinmiştir. Amacımız, toplumun bilimsel konulara erişimini sağlamak, denizel ve karasal biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği ile ilgili araştırma ve çalışmalar yapmak, doğa bilimlerini sevdirmek ve bu sayede doğayı ve çevreyi koruma bilincine sahip gençler ve yetişkinlerden oluşan bir topluma aracı olmaktır. Yerel temsilcilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve destekçilerimiz ile geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Derneğimizin merkezi Hatay-İskenderun’da bulunmaktadır.

VİZYONUMUZ
İnsanın bütün varlıklara ve ekolojik bütünlüğe saygı duyduğu; var oluşunun doğa üzerindeki etkisini bilerek yaşadığı ve sonucunda, doğanın korunmasını gerektirmeyecek bir yaşam tarzını benimsediği bir dünyaya ulaşmak.

MİSYONUMUZ
Doğa ve insanı bir bütün halinde ele alarak, denizel ve karasal biyoçeşitliliğin korunmasını, sürdürülebilirliğini, iklim değişikliği ile mücadeleyi ve doğal kaynakların  gelecek nesillere bozulmadan aktarımını bilimsel yaklaşımlarla sağlamaya çalışmak.