YÖNETİM

Başkan

Prof. Dr. Cemal Turan

Yönetim Kurulu

Dr. Servet Ahmet DOĞDU-Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Deniz ERGÜDEN-Sekreter

Dr. Ali UYAN-Sayman

Dr. Ayşegül ERGENLER-Üye